Du loggar in med ditt användarnamn (ÅÅMMDDNNNN) och ditt lösenord. 

Sommarjobb

Att låta ungdomar få sommarjobb där de utför parkskötsel, renovering och skapar trivsel i det område de själva bor i har visat sig vara en succé. Därför har Huge Bostäder tillsammans med Huddinge kommun och en rad andra fastighetsaktörer bestämt sig för att permanenta satsningen under namnet Unga för orten.

Sommaren 2017 genomfördes för femte året i rad den populära feriepraktiken Tillsammans för Orten i Vårby, Flemingsberg och nytt för 2017 även i Skogås. Projektet genomfördes med hjälp av ett företag på uppdrag av Huge Bostäder, Huddinge kommun, Fastighets AB Balder och D. Carnegie & CO. Hundratals fantastiska ungdomar har arbetat tillsammans för tryggare och snyggare bostadsområden.

Blir permanent

Eftersom både vi på Huge Bostäder, Huddinge kommun, övriga fastighetsföretag och ungdomarna uppskattar verksamheten ska sommarsatsningen för trygghet från och med sommaren 2018 bli permanent. Unga för orten drivs av den nybildade föreningen Samverkan Huddinge, som är ett samverkansorgan mellan de olika uppdragsgivarna.

Föreningen Samverkan Huddinge ska genomföra trygghetsskapande åtgärder i olika områden i Huddinge. Syftet är att göra områdena mer attraktiva att bo och verka i och vara en plattform för att arbeta tillsammans.

Samverkan och finansiering

Med finansiering och engagemang från Huge Bostäder, Huddinge kommun och fastighetsföretagen , Huddinge Samhällsfastigheter AB, Fastighets AB Balder och D. Carnegie & CO ska Unga för Orten genomföras i Vårby, Flemingsberg och Skogås. Utöver finansiering till föreningen Samverkan Huddinge finansierar kommunen årligen cirka 800 feriepraktikplatser. 180 av dessa tilldelas Unga för orten.

För ungdomar i Vårby, Skogås och Flemingsberg

Du som bor i Vårby, Skogås eller Flemingsberg kan välja den nya sommartrygghetssatsningen Unga för orten. Här kan du föreslå idéer som moderniserar och ökar trivseln i ditt område. Du får ett stort ansvar att ta hand om ditt område, göra det snyggare och tryggare. Tillsammans med andra får ni delta i sociala medier och marknadsföra ert område.  Genom att arbeta i Unga för orten blir du en ambassadör för din ort och samtidigt förbereder dig inför arbetslivet. Nytt är att du får också göra många andra saker. Du får träffa polisen, brandförsvaret, politiker och många fler.   Du får testa på idrott och kultur i samarbete med föreningslivet och delta i nya spännande aktiviteter. Har du en bra idé som kan göra ditt område bättre får du föreslå och arbeta med den.

Du får arbeta med och delta i aktiviteter i det egna bostadsområdet och får utbildning och kunskap från flera viktiga samhällsfunktioner. Det kan handla om att:

  • rusta upp och modernisera utemiljöer
  • förebygga brott och skapa en ökad trygghet, polisen och räddningstjänsten kommer till exempel utbilda feriepraktikanterna
  • skapa goda nätverk genom idrott och kultur i samarbete med föreningslivet
  • möjliggöra fler arbetstillfällen
  • ge ungdomarna kunskap och insikt om den demokratiska värdegrunden,
  • bidra till att fler blir behöriga att söka eftergymnasial utbildning

Ger värdefull arbetslivserfarenhet för många

Under sommaren leds Unga för Orten av en ny verksamhetschef med hjälp av sex nyanställda koordinatorer. Utöver dessa anställs 15-30 unga teamleaders som handleder de 180 feriepraktikanterna i Flemingsberg, Vårby och Skogås.

Unga för orten är indelat i tre perioder 18 juni-6 juli, 9 juli-27 juli och 30 juli-17 augusti. En rolig avslutning kommer äga rum i slutet av augusti.  Utöver verksamhetschefen kommer under varje period och i varje område att finnas två koordinatorer, 5-10 teamleaders samt 20 feriepraktikanter.

Varje feriepraktikant arbetar en period à 3 veckor, 6 timmar om dagen och sammanlagt 90 timmar.

Ansök på Huddinge kommuns webbplats

Ansökan till sommarjobb, teamleader och områdeskoordinator görs på kommunens webbplats mellan 5 februari och 5 mars på: www.huddinge.se/feriepraktik