Huge i siffror

Huges fastighetsbestånd består av lika stora delar bostäder och lokaler. Bland Huges lokaler finns förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar, kontor samt köpcentrum. Vår omsättning år 2016 var 1 443 miljoner kronor.

Fastigheter

 • 1 113 552 kvm uthyrningsbar yta
  Varav:
  – bostäder 516 065 kvm
  – lokaler 597 487 kvm
 • 8 140 bostäder
  Varav:
  – 732 studentbostäder
  – 332 seniorbostäder (Plus 65)
  – 31 ungdomslägenheter
  – 26 kollektivbostäder
 • 124 skolor och förskolor
  Varav:
  – 87 förskolor
  – 32 grundskolor
  – 5 gymnasier
 • 8 äldreboenden
 • 19 frilufts- och idrottsanläggningar 
 • 4 helägda stadsdelscentrum
 • 2 delägda 2 stadsdelscentrum

Fastighetsförteckning

Medarbetare

 • 260 st anställda
  Varav:
  – 87 st kvinnor
  – 173 st män
 • 28 sommarjobbare

Att vara en del av vår arbetsgemenskap är att varje dag bryr sig om och visa respekt för både människor, hus och miljö.

Jobba hos oss