Hoppa till innehållet

Så arbetar Huge med social hållbarhet

Att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga i sina områden är viktigt för oss. Här listar vi några av de exempel på insatser för trivsel och trygghet som vi gör.

Våra boendeutvecklare
Boendeinflytande

Enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag ska hyresgäster ges möjlighet till boinflytande. Boinflytande innebär att hyresgästerna får inflytande över sitt boende, både över den egna lägenheten och över den gemensamma boendemiljön.

Sedan många år finns ett samarbete mellan Huge och Hyresgästföreningen i form av Boinflytandeavtal. Hyresgästföreningen är en organisation som arbetar med att hitta former för organisera hyresgästers inflytande.

Arbetet med att modernisera avtalet pågår och beräknas vara klart till sommaren 2020.

Boendedialog

Att anordna en boendedialog är ett sätt för oss att möta våra hyresgäster och öka boendeinflytandet i våra områden. Det kan ske via en lokal förening eller att vi bjuder in våra hyresgäster gårdsvis. Boendedialoger anordnas även vid större ombyggnationer, exempelvis vid gårdsupprustningar.

På boendedialogerna är syftet att ta reda på hur våra hyresgäster upplever sin boendemiljö, kartlägga platser som används/inte används och det kan också handla om trygghet/otrygghet.

OSG – Operativ samverkansgrupp

OSG är ett sätt för oss att gemensamt arbeta strukturerat och systematiskt för trygghet med andra aktörer. Syftet är att samverkan ska leda till ökad trygghet, minskad brottslighet samt leda till gemensamma och effektiva insatser och åtgärder. När vi gör insatser gemensamt så ger de större effekt än om var och en arbetar från sitt håll. Följande aktörer utöver Huge ingår i OSG: Huddinge kommun, polisen, räddningstjänsten, Huddinge Samhällsfastigheter och andra fastighetsbolag.

Gruppen träffas varje torsdag klockan 13.00 året runt. Inför mötet så sammanställer varje samverkansaktör en aktuell rapport över vad som händer runt om i Huddinge kommun. Vi på Huge sammanställer en lägesbild över våra bostadsområden och alla lägesbilder som kommer in till OSG ger sedan en samlad bild om hur det har sett ut under veckan. På så sätt får vi även en samlad bild som vi kan följa under längre tid över vad som händer i våra olika kommundelar samt vilka effekter våra insatser ger. Sammanställningen gör vi med hjälp av verktyget Embrace.

Unga för orten

Samverkan Huddinge är en ideell förening som leds och finansieras av medlemmarna Huddinge kommun, Huge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hembla AB, Fastighets AB Balder samt Magnolia Bostäder.

Unga för orten sysselsätter cirka 200 ungdomar runt om i Huddinge under sommaren. Genom att göra fint i området där de bor gör ungdomarna en trygghetsinsats, samtidigt som de får värdefull arbetslivserfarenhet.

Trygghetsdialoger och trygghetsvandringar

Tillsammans med Huddinge kommun, polisen och Huddinge Samhällsfastigheter deltar Huge i trygghetsdialoger och trygghetsvandringar. Det innebär att vi tillsammans med våra hyresgäster pratar trygghet och vad vi som hyresvärd kan göra för att öka tryggheten i våra områden. Tillsammans går vi också en vandring genom våra områden och diskuterar hur vi kan förbättra platserna ur trygghetssynpunkt.

Trygghetsaffischer

I flera av våra tvättstugor har vi satt upp så kallade trygghetsaffischer där vi informerar om hur våra hyresgäster ska agera vid brand, inbrott, störningar och hot och våld.
– Det här är en del av vårt trygghetsarbete där vi synliggör de olika instanser som finns. Vi vill att att våra hyresgäster ska vara trygga i sina hem och sina bostadsområden, säger Trond Hannerstig, boendeutvecklare på Huge.

Här kan du ta del av trygghetsaffischen

Trygghetscertifiering

En satsning som testas just nu i Vårby är trygghetscertifiering av vår fastighet på Bäckgårdsvägen 26-32 i Vårby. En trygghetscertifiering omfattar en mängd insatser som genomförs vid ett och samma tillfälle. Det innebär att vi erbjuder flera åtgärder som skapar trygghet hela vägen från parkeringen fram till lägenheten, bland annat säkrare förråd och ljusare källargångar.

Samarbetsprojekt

Huges samarbetsprojekt är inriktade på aktiviteter för våra hyresgäster och särskilt fokus ligger på barn och unga. Våra samarbetsprojekt är en del av vårt sociala hållbarhetsarbete. Vi undviker ren sponsring.

Projekt vi stöttar:

  • Lika Olika 
  • TalangAkademin
  • HAIS Friidrottskola
  • Sommaraktiviteter fritidsgårdar Vårby, Flemingsberg och Skogås
  • Huddinge Jazz
  • Utbildningsmaterial -Trafikalendern och Natur-och miljöhandboken
  • Julmarknad i Masmo

Kontakta oss gärna

Om du har en idé om hur du vill förbättra din boendemiljö är du välkommen att kontakta våra boendeutvecklare, Åsa och Trond. Har du frågor gällande vårt hållbarhetsarbete eller våra samarbeten kan du med fördel vända dig till Ellinor.

Publicerad:

Senast uppdaterad: