Hoppa till innehållet

Boendeinflytande

Våra bostadsområden ska vara trygga och trivsamma. Vi vill att du som hyresgäst kommer med synpunkter och förslag på hur området eller din bostad ska kunna bli bättre.

Boinflytande betyder att du och dina grannar själva kan ta initiativet till förändringar och bidra med idéer som hjälper oss att utveckla ditt bostadsområde.

Vi erbjuder dig som hyresgäst olika forum för dialog och engagemang:

Boendedialog
Hyresgästenkät
Trivselpott
Trygghetsdialoger och trygghetsvandringar

Publicerad:

Senast uppdaterad: