Hoppa till innehållet

Meningen med träden

De ger skugga varma dagar och vindskydd när det blåser. De ger skönhet och minskar stress och inte minst producerar de syret vi andas.
– Utan träd – inga människor, så enkelt är det, säger Ieva Millers, landskapsansvarig på Huge som just nu håller på att revidera planen för träden vid Huges fastigheter.

Meningen med träden
Ieva 
Millers är landskapsansvarig på Huge och har haft intresset för träd ända sen barnsben.

– Träd är verkligen min passion, dels för att de är själva grunden i våra trädgårdar, dels för att de är så viktiga för oss människor!

För även om de flesta personer passerar träden i sin vardag utan att tänka så mycket på dem har de egenskaper som är helt nödvändiga för vår överlevnad.

– Träd producerar merparten av det syre vi behöver globalt. Utan träd, inga människor. Dessutom renar de luften från farliga partiklar som kommer från trafik och andra utsläpp och på sommaren fungerar deras blad som bullerdämpare.

Effektiva klimatutjämnare

Vad många inte tänker på är att träden också är effektiva klimatutjämnare.

– Med de extrema väderförhållanden som tyvärr blir allt vanligare spelar träd en viktig roll för att dämpa effekterna. De ger oss skugga och ökar luftfuktigheten på sommaren när hettan blir för svår och på vintern ger de lä för vinden så att både vi och våra hus inte blir lika nedkylda.

Och sist men inte minst skapar träd ett vackert landskap som i sig gör gott för stressade själar.

– De ger en skönhet i boendemiljön och det finns mycket forskning som visar att våra stresshormoner minskar och vårt blodtryck sjunker när vi vistas bland träd.

Eftersom träd har alla de här positiva egenskaperna jobbar Huge aktivt med att ta hand om sitt trädbestånd. Men det gäller att gå varligt fram.

– Ett träd tar mellan 40 och 80 år innan det är fullvuxet, så det gäller att verkligen tänka igenom var de passar bäst.

Professionell arborist

Med hjälp av en professionell arborist håller Huge just nu på och kartlägger sina träd för att vara säker på att man har rätt träd på rätt plats.

– Ta våra riktigt höga hus, som är mellan åtta och tio våningar, och med stora gårdar, där ser det bara futtigt ut med ett fyra meter högt träd på gården. Och skulle vi tvärtom plantera en lind som har en tio meter vid krona på en liten innergård blir det jättetrångt. Man måste fundera på vilket träd som passar var så att det blir rätt proportioner.

Ytterligare en viktig punkt i Huges trädvårdsplan är att alltid plantera minst ett nytt träd om ett gammalt måste fällas.

– Om vi vill att nästa och nästnästa generation ska ha vackra träd i sin närhet måste vi planera för det redan nu.

Därmed inte sagt att alla träd ska ersättas med exakt samma sort på exakt samma plats.

– Ibland måste vi kanske fälla ett träd för att det står fel i förhållande till exempelvis hus eller gång- banor och då vore det bara dumt att sätta tillbaka ett nytt på samma plats. Man måste tänka efter, inte förhasta sig utan precis som träden tänka långsiktigt och hållbart.

Vårt miljöarbete

Huge har identifierat flera fokusområden inom miljö. Det gör det enklare att arbeta effektivt med miljöfrågor. 

Vårt miljöarbete

Vi skapar grönområden

Utemiljön är viktig för att du må bra hos oss. Vi skapar trygga grönområden för lek, vila, lärande och motion, så att du ska trivas.

Så skapar vi trygga grönytor

Publicerad:

Senast uppdaterad: