Hoppa till innehållet

En grön knuff i rätt riktning

Prunkande trädgårdar kräver biologisk mångfald, både över och under jordytan. Därför satsar Huge på att förbättra jorden i vårt fastighetsbestånd med hjälp av markbiologi.

Vi sprider ut markbiologi i våra jordar.Tänk dig att du är ute i naturen, på en plats där den aldrig har blivit brukad. Om du kunde ta upp en matsked jord därifrån skulle den innehålla hundratals miljoner mikroorganismer. Alltså hundratals miljoner. I en matsked.

– Det pratas mycket om biologisk mångfald i dag, men när man gör det får man inte glömma bort att cirka en fjärdedel av allt liv i naturen finns under ytan, i jorden, säger Ieva Millers, landskapsansvarig på Huge.

– Och de här bakterierna och svamparna är livsviktiga! Dels för att de är mat åt maskar, vilka i sin tur producerar näring och ser till att jorden är lucker och syrerik, dels för att bakterierna själva ingår i ett komplicerat samspel med växterna och ser till att de får den näring de behöver.

Artrikedom under jord

Men den här artrikedomen under jorden är på många ställen i dag nästan helt utraderad. Till stor del beror det på konstgödsel, en uppfinning som under 1900-talet ökade skördarna markant och gjorde att fler kunde äta sig mätta. Haken var
bara att det utarmade jorden och slog ut mikroorganismerna.

Dessutom är konstgödseln syrabehandlad, vilket i praktiken fräter bort allt liv som kommer i kontakt med den. Det i kombination med bekämpningsmedel och andra delar av jordbruket efter andra världskriget gör att våra jordar i dag är långt ifrån så livfulla som de borde vara. En utveckling som Huge nu vill vända genom att jobba med så kallad markbiologi.

– Vi vill börja föra livet tillbaka till jordarna och vara närande i stället för tärande, säger Ieva Millers.

Många fördelar

Det görs genom att alla växter som Huge planterar doppas i en slags välling bestående av vatten och pulver som innehåller de mikroorganismer som jorden behöver.

– De här organismerna hjälper plantorna att utveckla mycket större och djupare rotsystem, något som ger många fördelar.

För det första innebär det att växterna klarar torka bättre eftersom de kan hämta vatten djupare ner i jorden. För det andra leder det till större, friskare plantor vilket i sin tur gör att ogräset får svårare att hävda sig. Och för det tredje innebär det att Huge inte behöver köpa in lika mycket dyr gödsel.

– Det här gör att vi behöver lägga mycket mindre tid och pengar på att vattna, gödsla och rensa ogräs. Dessutom är växter på levande jordar bra vid skyfall eftersom de har större förmåga att suga upp stora mängder vatten och på så sätt minskar risken för översvämningsskador.

De större rotsystemen ger också andra positiva effekter.

– Vi har i uppdrag att skapa prunkande trädgårdar. Förutsättningen för att vi ska få vackra växter ovan jord är att det finns liv även under markytan. Och det gäller oavsett om det är en pelargon eller ek som vi planterar.

Löv och gräsklipp ligger kvar

Men det är inte bara vid plantering som Huge jobbar för mer liv i marken.

– Vi låter till exempel organiskt material som löv och gräsklipp ligga kvar på marken, för när det förmultnar bildas de här goda mikroorganismerna som behövs i jorden. Vi människor har sugit ut jorden i närmare 70 år och det har vi inte råd med längre. Nu är det dags att börja ge tillbaka, säger Ieva Millers.

Så fungerar markbiologi

I en matsked levande jord finns hundratals miljoner bakterier. Växterna på jordytan utsöndrar olika sockerarter via sina rötter beroende på vilka näringsämnen de behöv

En viss sockerart drar till sig en viss sorts bakterie som när den processar sockret utsöndrar just det näringsämne som växten behöver. 

Näring

Mikroorganismerna är även mat åt maskar. I levande jord kan det finnas över 500 daggmaskar vilka tillsammans producerar ett halvt kilo näring per dygn. Över en odlingssäsong ger det närmare 100 kilo näring till växterna, utan någon mänsklig insats. 

Jord utan tillräckligt många goda mikroorganismer blir näringsfattig och ger sämre växtlighet. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: