Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Vi arbetar med markbiologi

Runt om i våra områden sprider vi nu ut markbiologi i våra jordar för att göra dem levande igen.

Svampar, bakterier och djur finns i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler. Mikroliv spelar en mycket viktig roll inom allt som har med jord och odling att göra.

– Vi gör det här för att vi vill ha hållbara trädgårdar. Våra jordar behöver mer liv, och vi behöver återinföra livet till jorden. Det är därför vi nu tillför dessa goda bakterier (markbiologi), säger Ieva Millers, landskapsansvarig på Huge.

Få tillbaka mikrolivet

– I Västvärlden har vi de senaste 100 åren gödslat för mycket. Detta har lett  till att kemikalier, som växterna inte tagit upp, läckt ut i vattendrag. Vi måste få tillbaka mikrolivet i jordarna och då är markbiologi svaret. Om fler skulle börja använda markbiologi skulle jordarna må mättre och näringsläckaget till sjöar och hav minska, säger Ieva Millers.