Hoppa till innehållet

Värmeprojekt Flemingsberg

Projektet syftar till att skapa bättre inomhusklimat i lägenheterna i Flemingsberg. Vi kommer att byta ut radiatorer (element), sätta upp nya värmerör samt rengöra ventilationen.

Förbättring av inomhusmiljön

Vi ska förbättra värmen i din lägenhet. Eftersom rören har blivit gamla och är i behov av underhåll ska vi byta ut dem och därför behöver vi under en period tillgång till din lägenhet.

Våra entreprenörer kommer byta ut radiatorer för att montera nya värmerör och för att utföra arbeten med ventilationen. 

Arbetet kommer att utföras av entreprenörerna Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB, Bravida och SDC Stockholm Design & Construction AB. Samtliga entreprenörer som besöker dig ska alltid kunna visa ID06-legitimation.

Följande adresser berörs av detta arbete:

 • Terapivägen 4 A-H
 • Diagnosvägen 11 A-E
 • Diagnosvägen 9 A-E

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna:

(FAQ in English below)

 • Vi kommer att förbättra värmen i din lägenhet. Huges entreprenörer behöver komma in i din lägenhet för att byta ut radiatorer (element) och för att montera nya värmerör.

 • Arbetet beräknas ta cirka 5 veckor, med arbete av och till i din lägenhet.  Entreprenören behöver inte vara inne i just din bostad varje dag, men det är den tiden vi behöver tillgång till din lägenhet.

 • Vi kommer att sätta upp ett elektroniskt lås på insidan av lägenhetsdörren. Låset programmeras så att det enbart kan användas av behöriga under arbetstid, dvs måndag – fredag kl. 07.30 – 16.00. Det är därför viktigt att du är hemma eller lämnar nyckel i tuben då vi kommer och sätter in det elektroniska låset. Du kommer att aviseras om datum och tid när det är dags för din lägenhet. Entreprenören som besöker dig alltid kunna visa ID06-legitimation.

  Viktigt: Du får inte låsa polis/överlåset under tiden vi arbetar i din lägenhet.

 • Huge och vår entreprenör kommer att göra en försyn hos dig cirka en månad innan planerad start i din lägenhet. Då kommer vi hem till dig och går vi igenom de frågor du har, samlar in kontaktuppgifter samt berättar hur du ska förbereda ditt hem.

 • Entreprenören kommer att använda el i din lägenhet för sina arbeten. Huge kommer att ersätta dig för detta med ett avdrag på hyran då hela fastigheten är klar.

  Utöver denna hyresreducering så ger arbetet inte men i nyttjanderätten. Det är en liten yta som tas i anspråk och du kommer fortfarande kunna använda din bostad i sin helhet.

 • Arbetstiderna i fastigheten och lägenheterna är vardagar, vanligtvis mellan kl. 07.30 och 16:00. Var därför beredd på att störande arbeten kan påbörjas från kl. 07:30.

  Entreprenören städar de utrymmen i lägenheten där de jobbat varje arbetsdag. Golven i din lägenhet täcks med papper.

 • Vi gör inte besök hos hyresgäster som har förkylningssymptom för att undvika smittspridning. Om du med anledning av detta behöver omboka besöket, vänligen kontakta Huges kundservice på telefon 08-502 360 10.

Frequently asked questions in English:

 • The heating pipe project will improve the indoor climate and heat in your apartment. In order to carry out the work needed, like replacing your radiators and installing new heating pipes, Huge Bostäder’s contractors need access to your apartment.

 • The work is estimated to take about 5 weeks, with occasional work in your apartment. The contractor does not have to be inside your apartment every day, but will need access to your apartment during those weeks.

 • We will install an electronic lock on the inside of your door. This lock is programmed to allow access only to authorized people during work hours: Monday – Friday 07.30-16.00. However, it is of importance that you are at home or leave your key in the tube at the scheduled time and date for the installation of the electronic lock. You will be notified when we know the time and date. The contractor follows ID06 regulation and their staff always wear ID badges clearly visible during working hours.

  It is important that you do not lock the second lock during working hours. 

 • Approximately one month prior to the start date we are going to visit you in your apartment.  During the visit you will get important information about how to prepare your apartment before the renovation starts. You also have the possibility to ask questions.

 • The contractor will use electricity in your apartment for their work. Huge will compensate you for this with a deduction on the rent when the entire property is finished. We measure the power consumption of the machines used by the contractor.

  Except for the above mentioned rent reduction, you will not receive any other deduction. This project is considered regular maintenance. Only a minor part of your apartment is affected by the project.

 • Working hours on weekdays are generally from 7:30 a.m. to 4:00 p.m. Prepare yourself that disruptive work inside the apartments may commence at 7:30 a.m.

  The contractor will clean up the area after each day’s work. Your floors will be covered by paper, all the way from your front door.

}