Hoppa till innehållet

Trångsundstorget 3-5 (Bonden 1)

Nu pågår renovering och modernisering av 99 lägenheter och 2 lokaler på Trångsundstorget 3-5.

Upprustningen av de 99 lägenheterna i Trångsund inleddes under 2020 med förberedande arbeten, bland annat grävning,  dräneringsschakt samt återläggning av plattor. Den 25 januari 2021 startade bytet av stammar. Projektet beräknas avslutas hösten 2021.

Visningslägenhet

För att ge en bild av vilka valmöjligheter som finns i samband med upprustningen har en visningslägenhet iordningställts. Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Covid-19 och visar lägenheten på ett säkert sätt vid behov.

Det finns också ett digitalt alternativ, en helt coronasäker virtuell visningslägenhet som du som hyresgäst kan ta del av utan att lämna den egna bostaden. Det enda du behöver göra är att klicka på denna länk:

Se visningslägenheten på Trångsundstorg 3-5 digitalt

Till dig som är hyresgäst

Här hittar du informationsmaterial som adresserats till kontraktsinnehavare av lägenheter på Trångsundstorget 3-5 och som rör pågående upprustningsprojekt i fastigheten.

Hyresgästinformation Trångsundstorget 3-5

Mer om hur det går till att byta stammar kan du läsa under:

Frågor och svar om stambyte

Kontaktpersoner

Om du behöver hjälp under pågående upprustnings- och stambytesprojekt kan du kontakta våra ombyggnadskoordinatorer. Före eller efter upprustningen kontaktar du kundservice eller gör en felanmälan via Mina sidor.

}