Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Evakuering

I en del fastigheter kommer vi att göra mer omfattande förbättringsåtgärder än i andra i samband med att vi rustar och byter stammar. I dessa fall erbjuder vi hyresgästerna att flytta till ett tillfälligt ersättningsboende under cirka sex till åtta månader.

Frågor och svar om stambyte