Hoppa till innehållet

Vårt hållbarhetsarbete

Som kommunalt fastighetsbolag ska vi agera föredömligt och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete bygger på engagemang och delaktighet och är en naturlig del av vår verksamhet.

Uppdraget från vår ägare, Huddinge kommun, är att bedriva vår verksamhet enligt långsiktiga affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav, med minimal negativ påverkan på miljö och människor.

Huges hållbarhetsarbete utgår från de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för att kunna uppnå vår vision, med hänsyn till våra intressenters förväntningar och var vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vårt miljöarbete

Huge har identifierat flera fokusområden inom miljö. Det gör det enklare att arbeta effektivt med miljöfrågor. 

Vårt miljöarbete

Social hållbarhet

Vårt trygghetsarbete är en viktig del i vårt arbete med social hållbarhet. Vi har också en hel del samarbetsprojekt. 

Vårt arbete med social hållbarhet

Publicerad:

Senast uppdaterad: