Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Upphandlingar

Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag och följer lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi upphandlar bland annat entreprenader och tjänster för underhåll, om- och nybyggnation samt verksamheten i stort.

Som upphandlande myndighet följer vi de regler som anges i LOU och som bygger på EU-direktiven om upphandling. Syftet med dessa är bland annat att säkerställa att vi använder skattepengarna på ett effektivt sätt, att konkurrensmöjligheterna utnyttjas och att leverantörerna behandlas likvärdigt.

Lämna anbud

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. För mer information om verktyget, besök www.tendsign.comAnbudet måste ha kommit in i tid för att behandlas och de handlingar som efterfrågas måste finnas bifogade. Upphandlingsdokumentet, med uppgifter om uppdraget, finns tillgängligt via aktuella upphandlingar i länken nedan.

Huges aktuella offentliga upphandlingar 

Vem får uppdraget?

Efter en prövning av anbudsgivare och anbud fattas beslut om vem som får uppdraget. Alla som lämnat anbud får besked om beslutet via Tendsign.

Kontaktperson upphandlingsfrågor:

Senast uppdaterad: