Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Styrelse och ledning

Huges styrelse

Huge Bostäders AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av Huddinge kommuns kommunfullmäktige. 

Huges styrelse

Huges ledning

Huges ledning består av vd samt representanter från både affärsstöd, fastighetsutveckling och förvaltning.

Huges ledning