Hoppa till innehållet

Styrelse och ledning

Styrelsens uppdrag

Huge Bostäders styrelse utses av fullmäktige i Huddinge kommun och har samma fördelning av mandat som fullmäktige. Styrelsen består av 13 ledamöter, inklusive Huges vd, och 6 suppleanter. 

Ledningens uppdrag

Huges ledningen styr över bolagets verksamhet genom affärsplanen med övergripande mål och aktiviteter. I Huges ledning ingår 10 personer, inklusive vd.

Huges styrelse

Huge Bostäders AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av Huddinge kommuns kommunfullmäktige. 

Huges styrelse

Huges ledning

Huges ledning består av vd samt representanter från både affärsstöd, fastighetsutveckling och förvaltning.

Huges ledning