Hoppa till innehållet

Huges inkomstkrav

För att försäkra oss om att våra hyresgäster kan betala hyran har vi ett så kallat inkomstkrav på våra sökande hyresgäster. Inkomstkravet innebär att våra sökande hyresgäster behöver ha en bruttoinkomst på 3,5 gånger årshyran, men vi gör också individuella prövningar. För pensionärer och sökande med sjukbidrag är kravet 2,8 gånger årshyran.

Vilka är Huges krav?

Vårt krav är att man ska ha en bruttoinkomst på 3,5 gånger årshyran, men vi gör ju också individuella prövningar. Och för pensionärer och sökande med sjukbidrag är kravet 2,8 gånger årshyran. Väldigt ofta är det inte inkomstkravet man faller på, utan att man har hyresskulder och betalningsanmärkningar sedan tidigare.

Varför har Huge dessa krav?

Syftet med kraven är att försäkra oss att våra hyresgäster kan betala hyran. Vi har idag hyresförluster på cirka en miljon kronor per år som beror på att människor inte kan betala sin hyra. Det är ju pengar som vi skulle kunna använt till många saker som skulle kommit våra hyresgäster till godo.

Kommer Huge se över reglerna? 

Under Huges styrelsemötet som ägde rum 22 februari 2019 gav styrelsen vd i uppdrag att se över kraven och de regler som finns och återkomma med några olika förslag till styrelsen.

Godkännandekrav

Huges godkännandekrav

Publicerad:

Senast uppdaterad: