Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Godkännandekrav

För att få ett hyreskontrakt hos Huge behöver du uppfylla följande:

  • Huge tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto ska vara lägst 3,5 gånger årshyran.
  • Huge tillämpar en särskild inkomstregel för ålderspensionärer. Din totala årsinkomst brutto ska vara lägst 2,8 gånger årshyran.
  • Vi accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • För godkännande krävs någon form av stadigvarande inkomst, till exempel inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel eller A-kassa. Dock ej försörjningsstöd (vilket kallades tidigare för socialbidrag).
  • Om sökande eller medsökande har bostad kräver vi att få se uppsagt hyreskontrakt (eller försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt), innan nytt kontrakt tecknas.