Hoppa till innehållet

Det här är Huge

Huge är den omtänksamma samhällsbyggaren. Vår vision är att skapa livskraft i Huddinge. Vi har redan kommit en bra bit på väg.

Om Huge Bostäder

Affärsidé och vision

Samhällsbyggare

Huge är med och skapar ett Huddinge att utvecklas i, genom livets alla skeden. Det gör oss till samhällsbyggare.

Affärsidé och vision

Huge i siffror

Huge i siffror

Huges fastighetsbestånd består av lika stora delar bostäder och lokaler. 

Huge i siffror

Vårt miljöarbete

Huge har identifierat fyra fokusområden inom miljö. Det gör det enklare att arbeta effektivt med miljöfrågor. 

Vårt miljöarbete

Aktuella upphandlingar

Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag och följer lagen om offentlig upphandling, LOU.

Upphandlingar

Styrelse och ledning

Huge Bostäder AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av Huddinge kommuns kommunfullmäktige. 

Styrelse och ledning

Årsredovisningar

Huges årsredovisning presenterar både helheten och bredden i vår verksamhet samt vårt ekonomiska resultat.

Årsredovisningar