Hoppa till innehållet

Det här är Huge

Huge är den omtänksamma samhällsbyggaren. Vår vision är att skapa livskraft i Huddinge. Vi har redan kommit en bra bit på väg.

Om Huge Bostäder

Affärsidé och vision

Samhällsbyggare

Huge är med och skapar ett Huddinge att utvecklas i, genom livets alla skeden. Det gör oss till samhällsbyggare.

Affärsidé och vision

Huge i siffror

Huge i siffror

Huges fastighetsbestånd består av bostäder, lokaler och kontor men också några förskolor, skolor och äldreboenden.

Huge i siffror

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete bygger på engagemang och delaktighet och är en naturlig del av vår verksamhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Aktuella upphandlingar

Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag och följer lagen om offentlig upphandling, LOU.

Upphandlingar

Social hållbarhet

Vårt trygghetsarbete är en viktig del i vårt arbete med social hållbarhet. Vi har också en hel del samarbetsprojekt. 

Vårt arbete med social hållbarhet

Vårt miljöarbete

Huge har identifierat flera fokusområden inom miljö. Det gör det enklare att arbeta effektivt med miljöfrågor. 

Vårt miljöarbete

Styrelse och ledning

Huge Bostäder AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av Huddinge kommuns kommunfullmäktige. 

Styrelse och ledning

Års- och hållbarhetsredovisningar

Huges års- och hållbarhetsredovisning presenterar både helheten och bredden i vår verksamhet samt vårt ekonomiska resultat.

Års- och hållbarhetsredovisningar