Hoppa till innehållet

Huge i siffror

Här kan du ta del av fakta om vårt fastighetsbestånd, våra medarbetare, vårt resultat och vårt hållbarhetsarbete.

En flicka blåser såpbubblor

Fastigheter

Vårt fastighetsbestånd består av bostäder och lokaler, men också några förskolor, skolor och äldreboenden.

 • 664 971 kvm uthyrningsbar yta
  Varav:
  – bostäder 498 261 kvm
  – lokaler 166 710 kvm

 • 7 864 bostäder
  Varav:
  – 6 605 vanliga lägenheter
  – 750 studentlägenheter
  – 452 seniorbostäder (Plus 65)
  – 31 ungdomslägenheter
  – 26 kollektivbostäder

Medarbetare

Hos Huge finns engagerade medarbetare som tycker om möjligheterna att kunna påverka och arbeta tillsammans och bygga vi-känslan.

 • 159 anställda
 • Genomsnittsålder 49 år
 • 46 procent kvinnor och 54 procent män

Att vara en del av vår arbetsgemenskap är att varje dag bryr sig om och visa respekt för både människor, hus och miljö.

Jobba hos oss

Resultat i korthet

Här kan du ta del av vår resultat för 2019.

 • Nettoomsättning 838 mnkr
 • Resultat efter finansnetto 125 mnkr
 • Balansomslutning 5 324 mnkr 

Vill du ta del av fler rader i vårt resultat kan du med fördel läsa vår årsredovisning. 

Huges årsredovisning för 2019

Hållbarhet

Med fokus på en hållbar utveckling har vi flera mätbara mål. Här är några av dem.

 • Nöjd kund-index ska långsiktigt överstiga 70 procent.
 • Energianvändningen ska ha minskat med 30 procent åren 2008 - 2030.
 • Vi ska vara fossilfria till 2030.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med bland annat miljö och trygghet på Huge.

Så ser vårt miljöarbete ut

Vårt  arbete med social hållbarhet 

Publicerad:

Senast uppdaterad: