Hoppa till innehållet

Nya idéer ska bevara centrumens kraft

Huges centrum ska vara trivsamma, trygga och tillgängliga – kommunens hjärta helt enkelt. Men i takt med att kommunen växer ändras invånarnas vanor. Nu pågår ett arbete som ska förstärka centrumens kraft som mötesplatser.

Huge har kommersiella lokaler i flera delar av Huddinge kommun och alla har sin egen karaktär. Samtidigt erbjuder stora köpcentrum runt om i Stockholm både shopping och nöjen under ett och samma tak. Dessutom sker en stor del av konsumtionen i dag på internet. Det är några trender som påverkar invånarnas vanor och därmed de lokala centrumen. Nu står de traditionella köpcentrumen inför en gemensam utmaning: Hur ska de även i fortsättningen kunna locka kommunens invånare?

– Många tycker kanske att det är enklare att hålla koll på sin budget om de handlar på ett och samma ställe och då väljer människor att handla på nätet eller i köpcentrum, säger Fiona Sherringham-Wilhelmsson, uthyrningschef för kommersiella lokaler på Huge.

Tillgodose önskemål och behov

Samtidigt ökar medvetenheten hos många om hur konsumtion kan påverka miljön negativt. Allt det här innebär att både Huge och verksamheter som hyr lokaler måste ställa sig frågan hur man även i framtiden kan tillgodose Huddingebornas önskemål och behov på ett bra sätt.

– Våra centrum ska vara trygga, trevliga och tillgängliga mötesplatser för kommunens invånare, och vi håller just nu på att ta fram en strategi för att se hur vi kan utveckla våra centrum så att de kan vara det även i framtiden. Huge tittar därför på vad varje enskild plats har för förutsättningar och hur man kan göra det allra bästa av det.

– Skogås kommer till exempel aldrig att vara en galleria, men med rätt utveckling kan det även i
fortsättningen ge Skogås invånare det de behöver, säger Fiona Sherringham-Wilhelmsson.

Hybrid-butiker

Som en del i strategiarbetet tittar hon och hennes team till exempel på olika varianter av hybrid- butiker. Syftet är att de olika delarna ska förstärka varandra, till exempel kombinerad bokhandel och kafé. Teamet tittar också på vilka verksamheter som kunderna söker upp oavsett om de ligger i a-lägen eller inte, och vilka butiker som kan gynna varandra om de ligger grannar.

– Men vi tittar också på nya koncept, som att ha konstutställningar i butiker med bra skyltfönster, att ha popup- butiker på rätt lägen och att jobba mer tillsammans med kommunens övriga verksamheter.

Naturliga mötesplatser

Strategin kommer att godkännas av Huges ledning under 2020 och målet är att behålla värdet i lokalerna samtidigt som centrumen fortsätter att vara naturliga mötesplatser för invånarna.

– Ingen vill bo där det bara finns bostäder. Invånarna vill ha en enkel vardag där de har det de behöver i närheten av sina hem. Att bo och leva ska vara socialt. Mitt mål är att Huddinges centrum ska vara självklara val för invånarna när de ska handla eller umgås, säger Fiona Sherringham-Wilhelmsson.

Publicerad:

Senast uppdaterad: