Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Grovsopor

Det är viktigt att sortera soporna innan de slängs. I trapphusets sopnedkast ska du bara slänga väl förslutna påsar med hushållsavfall. Allt annat ska till miljörummet eller SRVs återvinningscentraler.

I miljörummets kärl för grovsopor kan du till exempel slänga porslin, enstaka gamla kläder, större kartonger, keramik, dricksglas, stekpannor och gamla verktyg.

Större grovsopor

Om du har större grovsopor ska de lämnas till återvinningscentralen, exempelvis gamla sängar, soffor, byggmaterial och stora mängder kläder.

Farligt avfall

På SRVs återvinningscentraler lämnas även sådant som inte får slängas i miljörummen, till exempel kemikalier, målarfärg, lim och lack (läkemedelsrester ska lämnas tillbaka till ett apotek).

Det finns två återvinningscentraler i Huddinge:

  • Regulatorvägen 3, Flemingsberg
  • Storvretsvägen 18, Skogås

Öppettider

SRVs sopsorteringsguide

Skänk till en välgörenhetsorganisation

På Flemingsbergs återvinningscentral har Human Bridge insamlingsbehållare för insamling av kläder och textilier. Organisationen Hela människan är på plats och tar emot möbler varje tisdag.