Hoppa till innehållet

Bostadsförtur

Du kan ansöka om förtur till bostad. Ansökan görs till Huddinge kommun och beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott.

På Huddinge kommuns hemsida kan du läsa mer om vilka krav som behöver uppfyllas för att ansöka om förtur till bostad.

Krav för bostadsförtur (Huddinge kommuns hemsida)

Publicerad:

Senast uppdaterad: