Hoppa till innehållet

Medarbetarna gör Huge

Huge har kompetent och engagerad personal, men då och då behöver vi förstärkning. Vi som jobbar här är allt från byggprojektledare till drifttekniker och trädgårdsmästare. Läs gärna mer om karriärvägarna på Huge här nedanför. Välkommen med din ansökan.

ellinor_Ieva_skog.jpg
Ellinor är hållbarhetsstrateg på Huge och Ieva är landskapsansvarig.

Drifttekniker

Som drifttekniker på Huge ansvarar du för tillsyn och skötsel av fastigheternas tekniska delar. Du söker, samlar och tolkar informationen i våra datoriserade system så att fastigheterna och lokalerna till exempel alltid har rätt temperatur och luftkvalitet.

Kundvärd

Som kundvärd ansvarar du för uthyrning av, och kontraktsskrivning för, bostäder, parkeringar och förråd. Du handlägger och utreder även bostadsrelaterade frågor, som till exempel olovlig andrahandsuthyrning och störningsärenden.

Hållbarhetsstrateg

Som hållbarhetsstrateg är du ansvarig för att samordna det övergripande och strategiska hållbarhetsarbetet. Det innebär att hålla samman, driva, förankra och vidareutveckla hållbarhetsarbetet.

Boendeutvecklare

Du utvecklar boendemiljön i våra bostadsområden. Du ansvarar för att identifiera, initiera, samordna och leda förbättringsåtgärder. Du medverkar också vid större ombyggnadsprojekt som kan påverka boendemiljön och har samrådsmöten med lokala hyresgästföreningar.

Trädgårdsarbetare

Du ansvarar för våra utomhusmiljöer och jobbar för att öka den biologiska mångfalden. I arbetet ingår att rensa rabatter, klippa gräs och plantera växter, men du har också hand om till exempel ljussättning för att göra våra utomhusmiljöer trygga och trivsamma.

Fastighetsvärd

Du ansvarar för arbetet med att avhjälpa fel i lägenheter, lokaler och andra fastighetsarbeten. Du bokar tider med kund, köper in relevant material, ser till att funktionaliteten bibehålls i lägenheterna och lokalerna.

Teknisk förvaltare

Du har hand om teknisk förvaltning inom ansvarsområdet. Du har kostnads- och arbetsledaransvar. Du ser till att fastigheternas funktioner upprätthålls och att myndighetskraven följs. Du tar även fram förvaltnings- och underhållsplaner.

Projektutvecklare

Du planerar, leder och följer upp fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Du säkerställer affärsmässighet, driver detaljplanearbete, tar fram beslutsunderlag, sköter omvärldsbevakning och ansvarar för att projekt drivs enligt projektmodell PEP.

Specialist Bygg

Du är vår expert i byggfrågor, gällande teknik och process. Du tar fram lösningsförslag, driver utredningar, genomför besiktningar, sköter omvärldsbevakning och fungerar som stöd i kostnadskalkylering och tidsplanering. I en del fall är du även uppdragsledare.

Landskapsansvarig

Du är vår expert på utemiljö. Du tar fram lösningsförslag, fungerar som rådgivare, driver utredningar, genomför besiktningar, sköter omvärldsbevakning och fungerar som stöd i kostnadskalkylering och tidsplanering. I en del fall är du även uppdragsledare.

Prenumerera på lediga tjänster

Prenumerera på lediga tjänster

Vill du ha information när det dyker upp nya jobbmöjligheter hos oss? Registrera din uppgifter och få ett e-post när vi söker nya medarbetare.

Registrera din uppgifter här

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Huge ska vara en arbetsplats som kännetecknas av samarbete, delaktighet och engagemang. När du jobbar hos oss ska du känna att du utvecklas och har arbetsglädje.

Bra anledningar att jobba hos oss

Kontaktperson:

Publicerad:

Senast uppdaterad: