Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Huge Bostäder AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I den här texten beskriver vi hur www.huge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Den nivå av tillgänglighet som huge.se minst ska uppnå är standarden WCAG 2.1 på nivå AA

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från huge.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till info@huge.se.

Svarstiden är normalt en dag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Allmänna problem

  • Kontrasten mellan den vita texten och gröna bakgrundsplattan som ligger på toppbilden på startsidan är för låg för att uppfylla gränsvärdet. Ett beslut har fattats att plattan inte är avgörande för sidans innehåll och ses därför som ett dekorativt inslag.
    Hänvisning till riktlinje: 1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Problem för dig som använder skärmläsare

  • Det finns bilder på huge.se som har alt-text som inte fyller sitt syfte, det vill säga att beskriva vad bilden föreställer/ska förmedla. Vissa bilder har tillhörande rubrik eller bildens filnamn som alt-text vilket inte tillför någon information. 
    Hänvisning till riktlinje: 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text. 
  • På vissa artikelsidor är rubriker (H1-H6) inte korrekt strukturerade och vissa rubriker saknar även text. Hänvisning till riktlinje: 4.1.1. Se till att koden validerar

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den september 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Gamla dokument (pdf, .doc) som publicerats före den 23 september 2018
  • Lagen är inte tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt. På vissa projektsidor används kartor men då det går att tillhandahålla adressen via skärmläsare så omfattas alltså dessa kartor inte av lagen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en granskning av tillgängligheten på huge.se. Senaste bedömningen gjordes den 25 februari 2021.

Publicerad:

Senast uppdaterad: