Hoppa till innehållet

Trygg vintermiljö

Våra bostadsgårdar, centrum, gångvägar, trappor och parkeringar ska vara säkra platser att vistas på året runt. Vintertid ansvarar vi för snöröjning och halkbekämpning. Det är viktigt för oss att skapa en trygg vintermiljö för våra hyresgäster och att snöröjningen fungerar väl.

Snöröjning i Trångsund

Vanliga frågor och svar

(Klicka på frågan så rullar svaret ut)

  • Vi maskinplogar där vi kan. Trappor, loftgångar och utanför entréer handskottas. Sandning sker när vi plogar och även vid halkbekämpning. 

  • När snön faller är det inte möjligt att skotta och sanda på alla ställen samtidigt. Snön och halkan kan variera mycket från plats till plats. Vår egen personal snöröjer dagtid och därefter rycker vår snöjour ut när det behövs. När det snöat fem centimeter börjar vår snöjour snöröja. De som har snöjour hos oss följer väderleksrapporterna, så du behöver inte anmäla snöfall.

  • När vi snöröjer blir det ofta stora snöhögar och snövallar som vi försöker lägga på lämpliga platser. Normalt så blir inte högarna högre än två meter. Därefter transporteras högarna bort.

  • Vi prioriterar alltid att åtgärda fara för person. Det betyder att vi börjar med att ta bort istappar ovanför gångstråk och entréer. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet. 

Lars Rundqvist

Lars Rundqvist

Projektledare anläggning

– Vi sandar när det finns behov och alltid i samband med plogning. Vi är inte ute nattetid om inte extrema väderförhållanden råder. Vissa fastigheter har högre prioritet än andra och plogas och sandas därför först. Det är till exempel centrum, äldreboenden samt busslingan i Björnkulla. Vi prioriterar i första hand huvudstråken där flest människor rör sig.

Publicerad:

Senast uppdaterad: