Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Nytt nyhetsbrev från projektet

Julen är här och det innebär lite lugnare dagar på byggarbetsplatsen. Men så snart helgdagarna är över startar produktionen i full fart igen. Parkeringsdäcket är helt klart och kommer tas i bruk i januari. Vi förbereder marken där vi ska bygga bostadshuset och även den nya infartsgatan. Det är lite av det du kan läsa om i senaste nyhetsbrevet från projektet.

Ladda ner projektets nyhetsbrev för december 2023

Karta över arbetsområdet

Parkeringsdäcket är klart och tas i bruk i januari

Parkeringsdäcket på Trångsundsvägen är klart och kommer tas i bruk i januari. Det är totalt 51 platser på det övre parkeringsdäcket varav 6 platser är
besöksplatser med laddstolpe för elbilsladdning. I parkeringsdäckets nedre plan är det 48 platser.

Du som är intresserade av att hyra en parkeringsplats i det nya parkeringsdäcket kommer kunna ansöka om det på huge.se/minasidor.

Förberedelser för där bostadshuset ska stå

En del markarbeten är klara men det återstår fortfarande en del spräckning av berg. Spräckningsarbetet kommer att fortsätta så länge det finns berg som måste bort för att kunna bygga t ex källarvåningen samt göra plats för djupbehållare för mat- och restavfall.

Spräckningen går till så att man borrar ett hål i berget, för ner en kil som spräcker berget med hjälp av hydraulisk kraft. Metoden skapar inga störningarna för omkringliggande bebyggelse, varken hus eller tågtrafiken, och kan därför utföras på dagtid. Metoden är tar längre tid att utföra och kostar mer men är säkrare och passar bättre på ett trångt arbetsplatsområde. Borrningen skapar buller precis som när man borra inför sprängning.

Arbeten med vägg en tidig morgon i december 2023. Väggen färdigställs nu för den används som stöd till den nya genomfartsgatan.

Varför spräcker vi berg istället för att spränga som går fortare?

Eftersom byggarbetsplatsen ligger så nära järnvägen (pendeltåg och annan järnvägstrafik) behöver man tillstånd från Trafikverket. All tågtrafik måste stoppas under en sprängning, perrongen måste tömmas på trafikanter och efter varje sprängning måste räls, perrong och stolparna för ledningarna besiktas. Detta skulle ta så lång tid att man inte skulle hinna mellan den ordinarie tågtrafiken. Det innebär att den enda möjliga tid för att kunna genomföra sprängningar på denna plats är mellan klockan 03.00 och 05.00 på morgonen – en ytterst olämplig tid för att utföra sprängningar i bostadsområden.

Arbeten under jul – och nyårshelgen

Helt tomt och tyst kommer det inte vara under jul- och nyårshelgen – en del arbeten kommer att göras och det kommer vara personal på plats.

Tillfälliga parkeringar försvinner

Från och med 20 januari 2024 kommer de tillfälliga parkeringsplatser att försvinna. Därför får du inte parkera där efter den 19 januari 2024.

Ytan där parkeringsplatserna låg kommer ligga innanför arbetsområdet där bostadshuset kommer att byggas.

Dessa platser har varit ersättningsparkeringar för kommunens infartsparkering under produktion av Huges parkeringsdäck där del av infartsparkeringen togs i anspråk. Infartsparkeringen är sedan november återlämnad till kommunen i sin helhet inklusive några nya p-platser.

Miljöhuset stängt under byggarbetstiden

Miljöhuset (Hus 5 på kartan nedan) kommer vara otillgängligt för boende på Trångsundstorget från slutet av januari och under tiden byggarbetet med det nya bostadhuset pågår. Insamlingskärl som ersätter miljöhuset under tiden kommer att placeras ut nära fastigheten men utanför arbetsområdet. Exakt var insamlingskärlen kommer stå återkommer vi med till berörda hyresgäster.

Senast uppdaterad: