Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

P-tillstånd för entreprenörer

Bilburna entreprenörer som har längre avtal med Huge kan ansöka om ettåriga tillstånd för parkering av fordon dagtid eller dygnet runt beroende på typ av uppdrag. Nedan hittar du information om vad som gäller och hur du ansöker.

Parkeringstillstånd

1. Vardagar kl. 06:00–19:00

Tillståndet giltigt för fordon i tjänst parkerade på mark som tillhör Huge samt Huddinge Samhällsfastigheter. Gäller inte inte på mark tillhörande Huddinge kommun.

2. Jour – dygnet runt alla dagar

Jourtillståndet gäller endast för fordon i tjänst parkerade på mark som tillhör Huge. Gäller inte inte på mark tillhörande Huddinge Samhällsfastigheter eller Huddinge kommun.

Parkeringsytor

För båda tillstånden gäller i första hand parkering i parkeringsruta med undantag för förhyrd plats eller plats för rörelsehindrade. Tillståndet gäller både på avgiftsbelagd parkering och på områden med förbud att parkera. Här måste dock sunt förnuft och hänsyn råda – utryckningsfordon ska ha fri väg.

Giltighetstid

Parkeringstillstånden är numrerade och giltiga i 1 år. Skäl för tillståndet ska motiveras.

Vid missbruk kan parkeringstillstånden återkallas. Att bilen parkeras enligt gällande regler är parkörens eget ansvar.

Ansökan

Fyll i blanketten nedan och mejla till ptillstand@huge.se

Blankett p-tillstånd för entreprenörer

Ansökningsblankett för övriga p-tillstånd

Tillfälligt p-tillstånd för entreprenörer

Servicebilar inom vård och omsorg

Senast uppdaterad: