Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

P-stillstånd för servicebilar inom vård och omsorg

Parkeringstillstånd behövs för service- och jourbilar från aktörer som bedriver vård- och omsorgsverksamhet, eller liknande, och som har krav på tillgänglighet till boenden i Huges fastigheter. Nytt från den 1 januari 2019 är att dessa parkeringstillstånd är avgiftsbelagda.

Parkeringstillstånden gäller endast för fordon i tjänst samt på Huges mark. Att bilen parkeras på Huges mark är parkörens eget ansvar. Tillstånden gäller inte på mark tillhörande Huddinge kommun eller Huddinge Samhällsfastigheter. Vid missbruk kan parkeringstillstånden återkallas.

För att vara säker på att få parkeringstillstånden er tillhanda före den 1 januari 2019 vänligen ansök snarast, eller senast den 30 november.

Parkeringstillstånd vardagar dagtid 06:00 – 20:00

Giltigt på alla Huges avgiftsfria och avgiftsbelagda parkeringsytor med undantag för förhyrd plats eller plats för rörelsehindrade.
Pris: 650 kr/mån (exkl. moms)

Parkeringstillstånd dygnet runt alla dagar

Giltigt på alla Huges parkeringsytor och mark. I första hand gäller tillståndet för parkering i parkeringsruta med undantag för förhyrd plats eller plats för rörelsehindrade. Tillståndet gäller både på avgiftsbelagd parkering och på områden med förbud att parkera. Här måste dock sunt förnuft och hänsyn råda – utryckningsfordon ska ha fri väg.
Pris: 900 kr/mån (exkl. moms)

Avtalens giltighetstid

Avtalen gäller tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägningstid. Parkeringstillstånden är numrerade och förnyas varje år så länge avtal gäller.

Avtal kan endast tecknas av för verksamheten avtalsansvarig person. Skäl för tillståndet ska motiveras.

Borttappat kort

Borttappat kort förnyas mot en avgift på 150 kronor (exkl. moms). Administrativ avgift för fakturering tillkommer.

Ladda ner ansökningsblanketten här:

Ansökan om parkeringstillstånd för servicebilar

Ansökningsblanketter för p-tillstånd för entreprenör:

Årsvisa p-tillstånd för entreprenörer

Tillfälliga p-tillstånd för entreprenörer

Frågor?

Kontakta oss via ptillstand@huge.se

Senast uppdaterad: