Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Kackerlackor

Kackerlackan är en av de äldsta insekterna och dessutom världens äldsta skadedjur. Den har funnits i runt 300 miljoner år. Kackerlackor är allätare och förstör matvaror genom att äta av dem.

Kackerlackan smutsar ner och luktar illa då de avsöndrar ett sekret från bakkroppen. Detta kan i vissa fall leda till allergiska reaktioner. Kackerlackor kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka. Insekterna är aktiva på natten och gömmer sig dagtid.

Det finns cirka 4 000 olika arter av kackerlackor. Den tyska kackerlackan är vanligast i Sverige och den blir cirka 10-15 mm. Kackerlackan söker sig till någon form av värmekälla för att trivas och föröka sig, vilket innebär att de nästan alltid trivs bäst i köket under kyl och frys. Värmen kommer från kompressorn och de har nära till föda.

Tips och råd för att slippa kackerlackor

 • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer
 • Förvara livsmedel eller foder i slutna behållare
 • Töm sopbehållare och komposter ofta – mat och fukt lockar insekterna
 • Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme i onödan
 • Täta springor och sprickor i väggar och vid rör
 • Kontrollera förpackningar och väskor innan du tar in dem
 • Sprid inte ut dina kläder på hotellrummet när du är ute och reser, och lägg inte väskan på golvet.
 • Brukar du köpa mat med dig hem när du är utomlands; var extra uppmärksam så att du inte även får kackerlackor med dig hem.
 • Städa regelbundet bakom kyl/frys eftersom detta är en plats som kackerlackor trivs på.
 • Se upp för fuktskadade områden i din bostad, där trivs nämligen kackerlackorna.

Har du drabbats av kackerlackor?

Kackerlackor äter allt och gömmer sig oftast dagtid vilket gör det svårt att veta om man drabbats. Kackerlackor kommer ofta in i våra hem med matvaror, importvaror eller resväskor och söker sig till kök eller badrum där de lätt sprider sig vidare via rör och elledningar. Om du har märkt en obehaglig, kvardröjande lukt under diskhon, bakom köksapparater eller köksskåp, är det dags att leta efter tecken på kackerlackor.

Via rör och elledningar sprider de sig lätt vidare i en fastighet. 

Kackerlackor är snabba nattdjur

Kackerlackan är allätare, aktiv på natten och förflyttar sig genom att springa. Den trivs på varma mörka platser i närheten av matvaror. Kackerlackor förökar sig snabbt och klarar temperaturer upp till +40 och ner till -5.

Tips och råd vid sanering

 • Gör rent och plocka undan skräp.
 • Ta bort eller täck över mat till husdjur efter måltid. 

 • Dammsug golv, sprickor och andra håligheter. Börja högst upp och fortsätt sedan nedåt.

 • Våt torka golv med rengöringsmedel och torka torrt. 

 • När du är färdig med dammsugningen, ta ut dammsugarpåsen och placera den i en plastpåse som sedan läggs i frysen. Vänta minst sju dagar, ta ut påsen och kasta den i de vanliga soporna. 


Vanliga frågor och svar

Hur vet man att man har kackerlackor?

De flesta kackerlackorna är aktiva på natten, men ses ibland springa dagtid. Ofta kan man se kackerlackor springa iväg snabbt när man tänder ljuset.

Kan kackerlackor sprida sjukdomar? 

Kackerlackor kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka. Men det saknas konkreta bevis för att någon har blivit sjuk på grund av kackerlackor. De smutsar ner och luktar illa då de avsöndrar ett sekret från bakkroppen. Detta kan i vissa fall leda till allergiska reaktioner.

Är kackerlackor farliga?

Kackerlackor är smittbärare av olika sjukdomar som salmonella, sjukhussjuka och gulsot samt förorenar med sin avföring och illaluktande sekret. Angripna matvaror är omöjliga att rädda och angripna varor och produkter bör kasseras. Sekretet kan dessutom framkalla allergiska reaktioner hos människor.

Hur går en sanering till?

Eftersom kackerlackor har många gömställen kan det ta tid att bli av med dem. Anticimex använder en kombination av insektsfällor, rådgivning och bekämpningsmedel.

Ska man försöka bekämpa kackerlackor själv?

Bekämpa inte själv! Om du till exempel använder insektsspray mot kackerlackor finns en stor risk att man bidrar till att de sprider sig till grannarna

Om du drabbats

Om du misstänker eller vet att du drabbats av skadedjur – ring vår samarbetsparter

Anticimex

075-245 10 00

Skadesaneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst hos, så tveka inte att anmäla om du misstänker att det finns skadedjur i ditt hem.

Så skyddar du dig mot råttor

Det finns mycket råttor i Stockholm och Huddinge är dessvärre inget undantag. De lever under hus och i avloppssystem. Den goda tillgången på skräp och sopor gör att råttorna trivs och förökar sig.

Läs mer om råttor

Så skyddar du dig från vägglöss

Vägglöss är blodsugande. Dagtid lever de i springor i sängbottnar eller möbler. I skymningen kommer de fram och uppsöker en lämplig värd, ofta en sovande människa, som de kan suga blod av. Här får du råd och tips vad du ska titta på om du misstänker att du drabbats av vägglöss.

Läs mer om vägglöss

Så skyddar du dig från getingar

Getingarnas närhet kan vara störande och när de visar sig i stort antal blir de svåra att skydda sig från. Att hålla getingarna borta kan ibland kännas omöjligt men här har vi samlat några tips:

Läs mer om getingar

 

Senast uppdaterad: