Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Andrahandsuthyrning

Du kan hyra ut din bostad i andra hand om du till exempel ska bo utomlands, vill prova sambolivet eller om du måste flytta för att tillfälligt studera eller jobba på annan ort. Du får ansöka om ett år och måste alltid ha Huges tillstånd.

Så här gör du:

Ladda ner blanketten "Ansökan om andrahandsuthyrning". Fyll i den och lämna den till något av våra områdeskontor eller posta till:

Huge Bostäder AB
Box 1144
141 24 Huddinge

Blankett Ansökan om andrahandsuthyrning

Bifoga intyg

I ansökan ska du bifoga intyg och en skriftlig beskrivning om varför du vill hyra ut i andra hand. Handläggningstiden för din ansökan är cirka två månader.

En person du kan lita på

Du ska själv hitta din andrahandshyresgäst och se till att det är en person som du kan lita på. Skriv ett kontrakt mellan dig och din andrahandshyresgäst och skicka en kopia till oss. Om du bor i en studentlägenhet måste andrahandshyresgästen vara student för att ansökan ska bli godkänd.

Hur hög hyra får jag ta ut?

Om du hyr ut lägenheten helt eller delvis möblerad, så har du rätt att göra ett påslag på hyran. Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på cirka 10-15 procent för en fullt möblerad lägenhet. Dessutom har du rätt att lägga på en summa som motsvarar kostnaderna för till exempel parkeringsplats, fri el eller annat som du valt ska ingå i andrahandshyresgästens avtal med dig.

Vi behöver dina kontaktuppgifter

Vi behöver få in dina tillfälliga kontaktuppgifter, så att vi kan nå dig även när du hyr ut i andra hand. Fyll i uppgifterna på ansökningsblanketten. Om du ska bo utomlands behöver du ange en kontaktperson som bor i Sverige och som har fullmakt att sköta dina ärenden.

Blankett Fullmakt vid andrahandsuthyrning

Du har ansvaret

Du ansvarar för lägenheten och hyresinbetalningarna, även när du hyr ut i andra hand. Därför är det viktigt att du vet att andrahandshyresgästen är skötsam och att du kontrollerar betalningsförmågan. Om du är utomlands skickar vi hyresavierna till din vistelseadress, eller till den kontaktperson som du har angett i ansökan. Avierna skickas alltså inte till andrahandshyresgästen.

När du har flyttat tillbaka

Kontakta oss när andrahandsuthyrningen upphör, så att vi ser att du har flyttat tillbaka. Om du inte tänker flytta tillbaka måste du säga upp ditt hyresavtal.

Besittningsskydd

Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att överta hyreskontraktet. Läs mer om besittningsskydd och vad som gäller på Hyresnämndens webbplats.

Besittningsskydd

Olovlig andrahandsuthyrning

Om du hyr ut din lägenhet utan Huges tillstånd riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Vi tar kontakt med dig och därefter har du en månad på dig att vidta rättelse, alltså att säga upp din andrahandshyresgäst och se till att han eller hon flyttar ut. Om du inte vidtar rättelse driver vi ärendet vidare till Hyresnämnden.