Hoppa till innehållet

Radon

Huge utför kontinuerligt radonmätningar i våra fastigheter. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att mätning av radon skall ske vart 10e år, och fastighetsägaren ansvarar för att radonhalten inte överstiger riktvärdet (200bq/m³).

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur går mätning av radon till?

Två detektorer, små svarta puckar, från Radonova placeras ut i vardagsrum/sovrum. Placeringen av dessa får inte ändras under mätperioden.

Vi utgår ifrån Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Ventilationssystemet ska under mätningen vara påslaget med öppna till- och frånluftsventiler. I övrigt använder du bostadsutrymmet som vanligt avseende vädring, inomhustemperatur/dylikt.

Vad händer om radonhalten är förhöjd?

Om radonhalten i din bostad visar ett förhöjt värde behöver vi tillträde till din lägenhet igen. Då reder vi ut orsaken och tar fram ett lämpligt åtgärdsförslag.

Eventuellt behöver vi också anlita en entreprenör som utför de aktuella åtgärderna, och därefter sker ny mätning.

Insamling av radondetektorer

Inom kort är det dags att samla in de radondetektorer som vi placerade ut hos vissa hyresgäster under januari och februari.

Med anledning av rådande situation vad gäller Coronaviruset strävar vi efter att i möjligaste mån minimera kontakt mellan hyresgäst och personal vid insamlingen. För att underlätta detta har vi tagit fram påsar som hyresgästen själv lägger detektorerna i, och därefter hänger på sitt dörrhandtag.

Om du vid utplacering av detektorerna fick ett bestämt datum för insamling av dessa, vänligen notera att detta datum kan bli senarelagt. Varje hushåll kommer att få information om när insamlingen ska ske, samt instruktioner för hur den ska gå till.

Här hittar du mer information om radonmätningar:

Radonova

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar bland annat med riskbedömningar, tillsynsvägledning och information till kommuner och andra myndigheter. Här kan du hitta mer information samt metodbeskrivningar:

Strålsäkerhetsmyndigheten

Publicerad:

Senast uppdaterad: