Hoppa till innehållet

Kullstigen 10–26 (Taket)

Vi planerar att rusta upp 78 lägenheter på Kullstigen i Skogås.

Upprustning av 78 lägenheter

Som en förberedelse inför upprustningen på Kullstigen 10-26 så har vi under en längre tid arbetat med att utreda ventilationen. Anledningen till att detta tar tid är att vi tittar på flera möjliga lösningar – och några av dem skulle innebära omfattande installationsarbeten. Därför behöver vi utreda alla alternativ noggrant för att ta ett väl underbyggt beslut. 

Först när vi tagit beslut om ventilationslösningarna kan vi ta fram en ny tidplan för den kommande upprustningen.

Till dig som är hyresgäst

Vill du veta mer om hur ett stambyte går till? Titta på vår film som beskriver hur vi går tillväga när vi byter stammar i våra hus. Du kan också läsa mer under Frågor och svar om stambyte, där vi samlat de vanligaste frågorna.

Se filmen Stambyte - så här kan det gå till

Frågor och svar om stambyte

Här hittar mer information om de planerade etapperna och kan se brev och informationsmaterial som gått ut om upprustningen.

Etapp 1 - Kullstigen 10-14

Etapp 2 - Kullstigen 16-26 och Lötbacken 2-6

Kontaktpersoner

Om du behöver hjälp under pågående upprustnings- och stambytesprojekt kan du kontakta våra ombyggnadskoordinatorer. Före eller efter upprustningen kontaktar du kundservice eller gör en felanmälan via Mina sidor.

Skogås

Skogås ligger i Huddinges nordöstra del och gränsar bland annat till Trångsund och sjön Drevviken. Här bor drygt 14 000 människor i höghus, låghus, radhus och friliggande villor. Huge äger till exempel Skogås Centrum och cirka 1 300 bostäder.

Skogås

}