Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Trapphus och entré

Ställ inte sopor, cyklar, barnvagnar och andra saker i trapphuset. Det är framför allt viktigt för att räddningspersonal ska kunna ta sig fram vid en eventuell olycka. Ett rent och snyggt trapphus är också trevligare för alla.

trapphus.jpg

Det finns flera skäl till att trapphuset ska vara fritt från saker. Det ena är brandrisken. Förutom att sakerna kan börja brinna kan de också bidra till spridningen. Dessutom kan grejorna hindra en utrymning. Men det är inte bara Brandkåren som behöver komma fram. Det gäller även ambulanspersonal. Ibland behöver de komma fram med bår och då kan pulkor, rullatorer, dörrmattor och barnvagnar vara direkt livshotande. Släng grovsoporna i miljörummet. Och lås in cyklar och barnvagnar i de cykel- och barnvagnsrum, som finns i de flesta av våra hus. 

Håll entrédörren stängd

Risken för skadegörelse och inbrott minskar om alla boende hjälps åt med att hålla entrédörren stängd. Då blir det betydligt svårare för utomstående att ta sig in.

Ditt trapphus städas med bioteknik

Alla trapphus städas två gånger i veckan. Vår städentreprenör använder bioteknik, eftersom det är snällare mot miljön. Det betyder att smuts bryts ner med bakterier istället för kemikalier. På informationstavlan vid entrén kan du se när just ditt trapphus städas .